Tìm kiếm

BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2012 – 2016)

* QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH
  1. Ban Chấp hành Hội Tin học Đồng Nai có quyền quyết định cơ cấu tổ chức của Ban Thường vụ, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của các hội thành viên, kết nạp thành viên mới, bổ sung thay đổi và miễn nhiệm ủy viên Ban Chấp hành trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ.
  2. Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký của Hội Tin học. Thể thức bầu do Ban Chấp hành Hội Tin học quyết định.
  3. Ban Chấp hành Hội Tin học Đồng Nai có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội Tin học Đồng Nai giữa 2 kỳ Đại hội.
  4. Ban Chấp hành Hội Tin học Đồng Nai định kỳ 06 tháng họp 1 lần. Có thể bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc ít nhất 2/3 ủy viên Ban Chấp hành.
  5. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, việc thay đổi, bổ sung uỷ viên trong BCH Hội phải được hơn 2/3 số uỷ viên BCH Hội biểu quyết tán thành
  6. Số lượng uỷ viên BCH Hội được bổ sung hoặc thay thế nhiều nhất bằng 1/5 số lượng uỷ viên BCH Hội đã được Đại hội ấn định cho mỗi nhiệm kỳ
* THÀNH PHẦN NHÂN SỰ :
 
1/. Chủ tịch Ông Võ Hoàng Khai
VO_HOANG_KHAI.jpg
 
Năm sinh : 1971
 
Quê quán : Trà Vinh
 
Nơi công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm, Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Chức vụ: Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 090-717-4171
2/. Ông Nguyễn Thành Chính - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

NguyenThanhChin.png


Năm sinh : 1957
 
Quê quán : Đà Nẵng
 
Nơi công tác: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Chức vụ: Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 090-832-8272
3/. Ông Phạm Đình Sắc - Phó Chủ tịch
Năm sinh : 1969
Quê quán : Hải Dương
Nơi công tác: Khoa Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 098-379-4475
4/. Ông Huỳnh Cao Tuần - Phó Chủ tịch
Huynh Cao Tuan.jpg
 
Năm sinh : 1980
 
Quê quán : Bình Thuận
 
Nơi công tác: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Trường Đại học Lạc Hồng
 
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại: 091-853-5666
5/. Ông Nguyễn Duy Anh Tuấn - Phó Chủ tịch
Năm sinh : 1964
Quê quán : Quảng Trị
Nơi công tác: Phòng Đào tạo sau đại học – Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đồng Nai
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 091-317-1848
6/. Ông Phạm Tiến Dũng - Uỷ viên Thường vụ
Pham Tien Dung.jpg

Năm sinh : 1960
 
Quê quán : Ninh Bình
 
Nơi công tác: Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh uỷ
 
Chức vụ: Trưởng phòng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-804-8583
7/. Ông Trần Văn Hiệp - Uỷ viên Thường vụ
Tran Van Hiep.JPG
 
Năm sinh : 1968
 
Quê quán : Đồng Nai
 
Nơi công tác: Văn phòng, Sở Nội vụ Đồng Nai
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-220-6221
8/. Ông Phạm Văn Huyên - Uỷ viên Thường vụ
phamvanhuyen.jpg

Năm sinh : 1972
 
Quê quán : Ninh Bình
 
Nơi công tác: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và truyền thông
 
Chức vụ : Trưởng phòng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-379-2633
9/. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Uỷ viên Thường vụ
Năm sinh : 1972
Quê quán : Quảng Nam
Nơi công tác: Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường
Chức vụ: Giám đốc
Học vị: Kỹ sư
Điện thoại: 091-925-2229
10/. Ông Lê Tuấn Anh - Uỷ viên
Tuan Anh.jpg
 
Năm sinh : 1971
 
Quê quán : Nghệ An
 
Nơi công tác: Phòng Kinh tế, UBND thành phố Biên Hoà
 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 090-933-2239
11/. Ông Lê Thái Bình - Uỷ viên
le Thai Binh.jpg

Năm sinh : 1979
 
Quê quán : Đà Nẵng
 
Nơi công tác: Công ty TNHH Tin Việt Tiến
Chức vụ: Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư.
 
Điện thoại: 091-394-0955
12/. Ông Cổ Thiên Chương - Uỷ viên
Co Thien Chuong.jpg
 
Năm sinh : 1977
 
Quê quán : Đồng Nai
 
Nơi công tác: Trung tâm Kỹ thuật SX chương trình, Đài PTTH tỉnh Đồng Nai
 
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
Học vị: Thạc sỹ
 
Điện thoại: 098-967-1415
13/. Ông Bùi Công Danh - Uỷ viên
Năm sinh : 1963
Quê quán: Đồng Tháp
Nơi công tác: Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Cơ sở 2 tại Đồng Nai
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 090-848-9708
14/. Ông Nguyễn Văn Đức - Uỷ viên
nguyenvanduc.jpg

Năm sinh : 1967
 
Quê quán : Hồ Chí Minh
 
Nơi công tác: Trung tâm Dữ liệu và CNTT, Cục Hải quan Đồng Nai
 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-379-2482
15/. Ông Nguyễn Đức Hiệp - Uỷ viên
Nguyen Duc Hiep.jpg
 
Năm sinh : 1957
 
Quê quán : Hồ Chí Minh
 
Nơi công tác: Phòng Đào tạo, Hợp tác Quốc tế - Tổng Cty Truyền thông Đa phương tiện VTC-HCM.
 
Chức vụ: Trưởng phòng
 
Học vị: Cử nhân
 
Điện thoại: 090-370-6362
16/. Ông Vũ Thanh Hiệp - Uỷ viên
Vu Thanh Hiep Lucquan2.jpgNăm sinh : 1968
 
Quê quán : Thanh Hoá
 
Nơi công tác: Đại học Nguyễn Huệ (Trường lục quân 2)
 
Chức vụ: Phó phòng
 
Học vị: Tiến sỹ
 
Điện thoại: 098-365-3951
17/. Ông Trần Văn Lăng - Uỷ viên
TVLang.jpg

Năm sinh : 1959
 
Quê quán : Hà Tỉnh
 
Nơi công tác: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Lạc Hồng
 
Chức vụ: Trưởng khoa
 
Học vị: Tiến sỹ
 
Điện thoại: 090-393-8036
18/. Ông Hoàng Ngọc Lân - Uỷ viên
Năm sinh : 1955
Quê quán : Phú Thọ
Nơi công tác: Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Giám đốc
Học vị: Kỹ sư
Điện thoại: 091-809-7268
19/. Ông Phạm Hoài Nhân - Uỷ viên
Năm sinh: 1959
Quê quán : Đồng Nai
Nơi công tác: Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Đắc Nhân
Chức vụ: Giám đốc
Học vị: Kỹ sư
Điện thoại: 091-385-0168
20/. Ông Tạ Thành Nhân - Uỷ viên
Năm sinh : 1966
Quê quán : Hà Nam
Nơi công tác: Công ty TNHH Đông An
Chức vụ: Giám đốc
Học vị: Cử nhân
Điện thoại: 091-385-1269
21/. Bà Mai Thuý Phượng - Uỷ viên
Mai Thi Thuy Phuong.jpg
 
Năm sinh : 1975
 
Quê quán : Bình Định
 
Nơi công tác: Công ty TNHH Tin học Mai Phương
 
Chức vụ: Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-925-2229
22/. Ông Nguyễn Đức Sơn - Uỷ viên
Nguyen Duc Son.jpg

Năm sinh : 1977
 
Quê quán : Hà Nội
 
Nơi công tác: Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 
Học vị: Thạc sỹ
 
Điện thoại: 090-933-9550
23/. Ông Trần Tấn Tài - Uỷ viên


tran Tan tai.jpg

Năm sinh : 1967
 
Quê quán : Bình Dương
 
Nơi công tác: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng-Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 
Học vị: Thạc sỹ
 
Điện thoại: 091-387-8634
24/. Ông Quang Vĩnh Thảo - Uỷ viên
Năm sinh : 1962
Quê quán : Vĩnh Long
Nơi công tác: Văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Học vị: Cử nhân
Điện thoại:090-811-7934
25/. Ông Đoàn Minh Thuận - Uỷ viên
Doan Minh Thuan.JPG
 
Năm sinh : 1966
 
Quê quán : Đồng Nai
 
Nơi công tác: Đội Viễn thông Tin học – Công An tỉnh
 
Chức vụ: Đội trưởng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 0123-445-0286
26/. Phan Quang Vinh - Uỷ viên
Phan QUang Vinh.jpg

Năm sinh : 1959
 
Quê quán : Nghệ An
 
Nơi công tác: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 
Chức vụ: Hiệu trưởng
 
Học vị: Cử nhân
 
Điện thoại: 090-959-5055
27/. Ông Trần Anh Vũ - Uỷ viên
Tran Anh Vu VNPT.jpg

Năm sinh : 1969
 
Quê quán : Quảng Ngãi
 
Nơi công tác: Trung tâm Tin học, Viễn thông Đồng Nai
 
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-371-9719

 

 

 

 Liên Kết Website

 

Lượt truy cập:

HỘI TIN HỌC ĐỒNG NAI
DONGNAI ASSOCIATION FOR INFORMATION PROCESSING
Địa chỉ: Số 1597 (260 cũ), đường Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai:  061.3822297 - Email: hoitinhocdn@gmail.com