Tìm kiếm

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TIN HỌC TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2012 – 2016)

* QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯỜNG VỤ
  1. Ban Thường vụ phân công bộ phận Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký. Bộ phận Thường trực có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ. Ban Thường vụ và bộ phận Thường trực làm việc theo Quy chế của Ban Thường vụ.
  2. Ban Thường vụ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội Tin học Đồng Nai giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành.
  3. Ban Thường vụ thành lập các ban chức năng, các hội đồng chuyên môn và một số tổ chức khác. Các tổ chức này hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ quyết định.
  4. Ban Thường vụ họp thường lệ ba tháng một lần. Chủ tịch có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ.
* THÀNH PHẦN NHÂN SỰ :
 
1/. Chủ tịch Ông Võ Hoàng Khai
VO_HOANG_KHAI.jpg

Năm sinh : 1971
 
Quê quán : Trà Vinh
 
Nơi công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm, Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Chức vụ: Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 090-717-4171
2/. Ông Nguyễn Thành Chính - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
NguyenThanhChin.png
 

Năm sinh : 1957

Quê quán : Đà Nẵng

Nơi công tác: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Chức vụ: Giám đốc
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 090-832-8272
3/. Ông Phạm Đình Sắc - Phó Chủ tịch
Năm sinh : 1969
Quê quán : Hải Dương
Nơi công tác: Khoa Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 098-379-4475
4/. Ông Huỳnh Cao Tuần - Phó Chủ tịch
Huynh Cao Tuan.jpg

Năm sinh : 1980
 
Quê quán : Bình Thuận
 
Nơi công tác: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Trường Đại học Lạc Hồng
 
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
Học vị: Thạc sĩ
 
Điện thoại: 091-853-5666
5/. Ông Nguyễn Duy Anh Tuấn - Phó Chủ tịch
Năm sinh : 1964
Quê quán : Quảng Trị
Nơi công tác: Phòng Đào tạo sau đại học – Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đồng Nai
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 091-317-1848
6/. Ông Phạm Tiến Dũng - Uỷ viên Thường vụ
Pham Tien Dung.jpg
 
Năm sinh : 1960
 
Quê quán : Ninh Bình
 
Nơi công tác: Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh uỷ
 
Chức vụ: Trưởng phòng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-804-8583
7/. Ông Trần Văn Hiệp - Uỷ viên Thường vụ
Tran Van Hiep.JPG
 
Năm sinh : 1968
 
Quê quán : Đồng Nai
 
Nơi công tác: Văn phòng, Sở Nội vụ Đồng Nai
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-220-6221
8/. Ông Phạm Văn Huyên - Uỷ viên Thường vụ
phamvanhuyen.jpg

Năm sinh : 1972

Quê quán : Ninh Bình

Nơi công tác: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và truyền thông
 
Chức vụ : Trưởng phòng
 
Học vị: Kỹ sư
 
Điện thoại: 091-379-2633
9/. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Uỷ viên Thường vụ
Năm sinh : 1972
Quê quán : Quảng Nam
Nơi công tác: Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường
Chức vụ: Giám đốc
Học vị: Kỹ sư
Điện thoại: 091-925-2229

 

 

 Liên Kết Website

 

Lượt truy cập:

HỘI TIN HỌC ĐỒNG NAI
DONGNAI ASSOCIATION FOR INFORMATION PROCESSING
Địa chỉ: Số 1597 (260 cũ), đường Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai:  061.3822297 - Email: hoitinhocdn@gmail.com